„Тоя мост се клати“ е сайт за преводознание, предназначен да приютява разни текстове, обхождащи широкото поле на превода като филоложко, литературно, индивидуално, социално, културно, професионално, политическо, травматично, терапевтично и т.н. занимание. Целта му, освен да ни чеше сърбежа за задълбаване в проблематиките на превода, е да създаде среда за плодотворни дискусии върху преводаческата мисия и да засили съзнанието и разбирането за работата и отпечатъка на преводачите.

Коментари и предложения за публикации приветстваме на red@tomosekla.com. Добре дошли са различни гледни точки, изразени във всякакви формати – есета, отзиви, изследвания, анализи, наблюдения, саморефлексии, писма, обзори, манифести, свади, критика, теория, мрънкане и пр.

Сайта измислихме и поддържаме Владимир Молев и Стефан Русинов. Заглавната картинка нарисува Теодора Дончева – Теч. Шрифтът е Linguistics Pro на Стефан Пеев.

Можете да ни помогнете да плащаме хостинга чрез еднократно или периодично дарение в Patreon или Buy Me a Coffee. Преводачи сме все пак, нямаме дюшеци с пачки.