Препъникамъкът на реалиите

Критични бележки върху превода на „Италия отвъд клишетата“ на Хенинг Клювер, превод от немски Ваня Пенева, издателство „ЕРА“, 2022 г.

Като човек, който се занимава с превод от 25 години и сравнително добре познава Италия, се чувствам длъжна да споделя неприятната изненада от срещата си с превода на „Италия отвъд клишетата“ набългарски език. Вероятно неопитността на преводача, но и липсата на редактор (такъв не е посочен в изданието) са довели до много езикови и стилистически недоразумения (например, изрази като „съставките на лавата“, „покрайнините на земетръса“; „печелившият може да спечели“ или „сценичен спектакъл“, вместо зрелищен). Проблеми с избора на съответна лексикална единица виждаме в примери като „държавата увеличава данъците и налозите“ (с. 186) – данъци и налози са синоними;  „нацепени листа“ (с. 243) вместо „насечени“ (иде реч за цикорията). Копирането на чуждата синтактична конструкция поражда нарушаване на узуса на българския език, така на с. 235 четем: „при свободно влизане на лица под 18 години“, вместо „вход свободен за лица до 18 години“. Търговските центрове са „място за срещи между младежи и семейства“ (с. 243). Ще цитирам и едно цяло изречение, което поражда недоумение: „С концепцията на продуктивния ландшафт Кипар се стреми да свърже естественото свободно пространство в мрежа от връзки и нова продуктивност“ (с. 72). Привидно звучи на български, но трудно се долавя смисъл.

Още от първите страници си проличава и необходимостта от корективен поглед от италианист, защото срещаме груби грешки в наименования на италиански личности, географски обекти и културни феномени. Реалиите могат да станат препъникамък при превода, ако човек не познава и съответно не интерпретира правилно наименования на личности, събития, места и т.н., свързани с дадена културно-езикова общност.

В текста се сблъсках с непознаване на географски, природни и културни обекти и ежедневни практики. Ето примери: „морската теснина на Месина“ вместо Месинския провлак (с. 57); „площи с Макис“ вместо „обрасли с храсталаци“ (с. 63); „неплатено“ кафе вместо „висящо“, т.е. платено предварително/предплатено кафе (с. 117); ресторант „Квадри“ във Венеция вместо „Куадри“ (с. 118); на с. 120 за наливане на кафе използват арабски „ибрик“ вместо джезве; „бароковия архитект Джон Лоренцо Бернини“ вместо Джан, умалително от Джовани (с. 139); „Църковната държава“ вместо „Папската“ (с. 139); за „Сан Пиетро“ пише, че е най-важната „черква“ на католическия свят вместо храм (с. 144); град „Мацерата“ вместо Мачерата (с. 214); известната със стенописа на Леонардо църква „Санта Мария Грацие“ вместо „Санта Мария деле Грацие“ (с. 236).

Проблеми с транскрипцията открих в много от наименованията на агенции, институции, площади и дори в имената на светци, например: „Генерали“ вместо „Дженерали“ (с. 42); „корпо Регионале“ вместо Реджонале (с. 57); „Мезоджорно“ вместо Медзоджорно (с. 91); „пиаца дел Плебисцито“ вместо „Плебишито“ в Неапол (с. 92); „манастирът Целе“ вместо Челе (с. 164); „Еугенио Балзан“ вместо Еудженио Балцан (с. 178); „Сан Егидио“ вместо Еджидио (с. 205); „Сант Амброджио“ вместо Амброджо (с. 243). Подозирам, че проблемът е заради немския подстрочник, но това не отменя необходимостта от справка в съответните източници и адекватно предаване на български.

Ще си позволя да направя следния извод: за добрия превод владеенето на преводния език е една идея по-съществено от владеенето на чуждия. Самозалъгването на носителя на езика, че го владее в съвършенство, води до автоматичен отказ от търсене на по-добри варианти, от ровене в синонимния речник, от проверка на честотността на употреба на даден израз, и резултатът е грубо разминаване с узуса и нормите на преводния език. Представените примери могат да послужат за нагледен материал по тема, свързана с качеството на превода, което е в пряка зависимост от богатите фонови знания на преводача. Призовавам екипа на издателство „ЕРА“ да направи необходимите корекции и да преиздаде интересните наблюдения на немския журналист върху живота на Апенините!

Oще за четене...