Роман Якобсон

Руски езиковед, работил през по-голямата част от живота си в Чехословакия и САЩ. Оставя трайна следа в преводознанието с есето си „За лингвистичните аспекти на превода“, написано на английски и публикувано за пръв път през 1959 г. в сборника „За превода“ (On Translation) под съставителството на Рубен Артър Брауър.

Публикации