Наталия Христова

Наталия Христова е главен асистент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където води лекционни курсове и семинарни занятия по теория и практика на превода за русисти и италианисти. Превела е 31 книги от руски, френски и италиански.

Публикации