Ана Димова

Германистка, преводачка от и на немски, преподавателка и изследователка на превода. Автор на книгите „Увод в теорията на превода“ (2001) и „Импресионизъм и превод: Импресионистичният стил в австрийската литература и проблеми на превода“ (1995), съавтор на „Немска граматика в съпоставка с граматиката на българския език“ (2002).

Публикации