Николета Джингарова

Интересувам се от всичко,
разбирам – от нищо.
Но
разбера ли езика,
ще разбера всичко.

Публикации